EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:326:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 326, 04. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 326

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
4. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1201/2008 ze dne 3. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1202/2008 ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VIII a IX, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1203/2008 ze dne 2. prosince 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti IV, vodách ES oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod oblasti Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Francie

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1204/2008 ze dne 3. prosince 2008 o zápisu určitých názvů do „rejstříku zaručených tradičních specialit“ uvedeného v nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (kodifikované znění) (1)

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (1)

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1206/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci celních kvót a preferenčních dohod, o něž byly žádosti podány od 24. do 28. listopadu 2008

31

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/902/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2008 o nezařazení napropamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2008) 6281)  (1)

35

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top