Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:308:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 308, 19. listopad 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 308

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
19. listopadu 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1138/2008 ze dne 13. října 2008 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII dohody GATT 1994, kterým se mění a doplňuje příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1139/2008 ze dne 10. listopadu 2008, kterým se pro rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1140/2008 ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1141/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1142/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1143/2008 ze dne 13. listopadu 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1144/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o Chorvatsko (1)

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 637/2008, pokud jde o národní programy restrukturalizace odvětví bavlny

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se zakazuje rybolov pilonošů rodu beryx ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

25

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/870/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. října 2008 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

27

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kubánskou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

29

 

 

2008/871/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2008 o schválení Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, podepsané v Espoo roku 1991, jménem Evropského společenství

33

Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

35

 

 

2008/872/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 18. listopadu 2008 o jmenování dvou německých náhradníků Výboru regionů

50

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace týkající se vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kuby o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT

51

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/873/SZBP ze dne 18. listopadu 2008, kterým se obnovují omezující opatření proti Pobřeží slonoviny

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top