Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:281:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 281, 24. říjen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 281

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
24. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1040/2008 ze dne 23. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 ze dne 23. října 2008, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla pro poskytování pomoci při vývozu hovězího a telecího masa, které může při dovozu do Kanady podléhat zvláštnímu zacházení (kodifikované znění)

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1042/2008 ze dne 23. října 2008, kterým se neposkytuje vývozní náhrada na máslo v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1043/2008 ze dne 23. října 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1044/2008 ze dne 23. října 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1045/2008 ze dne 23. října 2008, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

14

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/809/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2008 o nezařazení některých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh (oznámeno pod číslem K(2008) 5894)  (1)

16

 

 

2008/810/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2008 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat ve druhé polovině roku 2008 (oznámeno pod číslem K(2008) 5976)

30

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

2008/811/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2008 Smíšeného výboru ES-Švýcarsko ze dne 24. září 2008, kterým se nahrazuje tabulka III a IV b) protokolu č. 2

32

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/97/ES ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu a některých správních oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (Úř. věst. L 32 ze dne 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top