EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:275:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 275, 16. říjen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 275

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
16. října 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1000/2008 ze dne 13. října 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1001/2008 ze dne 13. října 2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících z Korejské republiky a Malajsie po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1002/2008 ze dne 15. října 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1003/2008 ze dne 15. října 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2008

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1004/2008 ze dne 15. října 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7 (1)

37

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/799/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. října 2008, kterým se na rozpočtový rok 2008 stanoví konečné finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2008) 5738)

42

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Smíšený výbor EHP

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 318/05/KOL ze dne 14. prosince 2005 o ukončení formálního vyšetřovacího řízení stanoveného v čl. 1 odst. 2 v části I protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru ohledně osvobození od poplatků za dokumenty a registračních poplatků v souvislosti se založením společnosti Entra Eiendom AS (Norsko)

45

 

*

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 119/07/KOL ze dne 16. dubna 2007 o monitorování základních hodnot dioxinů, polychlorovaných bifenylů typu dioxinů a polychlorovaných bifenylů jiného typu než dioxinů v potravinách

65

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top