Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:249:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 249, 18. září 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 249

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
18. září2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 902/2008 ze dne 17. září 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 903/2008 ze dne 17. září 2008 o zvláštních podmínkách pro poskytování vývozních náhrad pro některé výrobky z vepřového masa (kodifikované znění)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 904/2008 ze dne 17. září 2008 o analytických metodách a jiných technických ustanoveních nezbytných k provádění režimu vývozu zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy (kodifikované znění)

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 905/2008 ze dne 17. září 2008 o vydávání dovozních licencí na surový třtinový cukr určený k rafinaci pocházející z nejméně rozvinutých zemí

12

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/737/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. září 2008, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

13

 

 

Komise

 

 

2008/738/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. června 2008 o režimu státní podpory, který Francie hodlá uplatnit ve prospěch zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh (Strategický intervenční fond pro zemědělské a potravinářské odvětví) (oznámeno pod číslem K(2008) 2257)  (1)

15

 

 

2008/739/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. září 2008 o finančním příspěvku poskytnutém Společenstvím Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE) na akce v oblasti informací o nákazách zvířat

19

 

 

2008/740/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2008, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení spinetoramu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 4965)  (1)

21

 

 

IV   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 127/07/KOL ze dne 18. dubna 2007 o podpoře na výzkum a vývoj poskytnuté Norskou radou pro výzkum v souvislosti s rozvojem počítačového programu Turborouter (Norsko)

23

 

*

Rozhodnutí Κontrolního úřadu ESVO č. 155/07/KOL ze dne 3. května 2007 o státních podporách poskytovaných v souvislosti s článkem 3 norského zákona o navrácení daně z přidané hodnoty (DPH) (Norsko)

35

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/649/ES ze dne 3. července 2008 o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu roztoků močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska (Úř. věst. L 213 ze dne 8.8.2008)

47

 

*

Oprava nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302 ze dne 19.10.1992) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 2, svazek 4, s. 307)

47

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top