EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 220, 15. srpen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 220

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
15. srpna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 812/2008 ze dne 11. srpna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 954/2006, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli, pocházejících mimo jiné z Ruska

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 813/2008 ze dne 11. srpna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 74/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla z dovozu bavlněného ložního prádla pocházejícího z Indie

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 814/2008 ze dne 14. srpna 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 815/2008 ze dne 14. srpna 2008 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Společenství

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 816/2008 ze dne 14. srpna 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 817/2008 ze dne 14. srpna 2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. srpna 2008

16

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/670/SVV

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. července 2008, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/265/ES, kterým se stanoví finanční nařízení upravující rozpočtová hlediska správy vykonávané náměstkem generálního tajemníka Rady pro smlouvy, které uzavírá v zastoupení některých členských států a které se týkají zřízení a fungování komunikační infrastruktury pro schengenské prostředí („SISNET“)

19

 

 

Komise

 

 

2008/671/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností (oznámeno pod číslem K(2008) 4145)  (1)

24

 

 

2008/672/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 11. srpna 2008, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2008) 4269)  (1)

27

 

 

2008/673/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/928/ES o harmonizaci frekvenčního pásma 169,4–169,8125 MHz ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 4311)  (1)

29

 

 

2008/674/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2007/683/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska (oznámeno pod číslem K(2008) 4321)

30

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení

32

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Úř. věst. L 148 ze dne 6.6.2008)

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top