EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 198, 26. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 198

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
26. července 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 717/2008 ze dne 17. července 2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót (kodifikované znění)

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 718/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 40/2008, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 719/2008 ze dne 25. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 720/2008 ze dne 25. července 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o skladování a pohyb produktů nakoupených platebními agenturami nebo intervenčními agenturami (kodifikované znění)

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 721/2008 ze dne 25. července 2008 o povolení přípravku z bakterie Paracoccus carotinifaciens bohaté na červený karotenoid jako doplňkové látky (1)

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 722/2008 ze dne 25. července 2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 563/82, pokud jde o opravné koeficienty, které je třeba použít při stanovení tržních cen jatečně upravených těl dospělého skotu

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 723/2008 ze dne 25. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Afuega'l Pitu (CHOP), Mazapán de Toledo (CHZO), Agneau de Lozère (CHZO), Oignon doux des Cévennes (CHOP), Butelo de Vinhais nebo Bucho de Vinhais nebo Chouriço de Ossos de Vinhais (CHZO), Chouriça Doce de Vinhais (CHZO))

28

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 724/2008 ze dne 24. července 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 725/2008 ze dne 24. července 2008 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 726/2008 ze dne 25. července 2008, o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených na podobdobí července 2008 nařízením (ES) č. 327/98

34

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/76/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech (1)

37

 

*

Směrnice Komise 2008/77/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice (1)

41

 

*

Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice (1)

44

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/618/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

47

 

 

2008/619/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2008 Smíšené rady EU-Mexiko ze dne 25. července 2008 o změnách rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 ve znění rozhodnutí Smíšené rady č. 3/2004

55

 

 

Komise

 

 

2008/620/ES

 

*

Rozhodnutí komise ze dne 22. července 2008, kterým se zavádí zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři (oznámeno pod číslem K(2008) 3633)

66

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 385/2008 ze dne 29. dubna 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006 (Úř. věst. L 116 ze dne 30.4.2008)

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top