Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:197:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 197, 25. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 197

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
25. července 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 705/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 243/2008, kterým se ukládají některá omezující opatření vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 706/2008 ze dne 24. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

2

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 707/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 952/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 708/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1266/2007, pokud jde o podmínky udělování výjimek ze zákazu přesunů stanoveného směrnicí Rady 2000/75/ES některým zvířatům vnímavých druhů (1)

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 709/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o mezioborové organizace a dohody v odvětví tabáku

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 710/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se na hospodářský rok 2008/2009 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 711/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 712/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 713/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 714/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 715/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (1)

36

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 716/2008 ze dne 24. července 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

52

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/75/ES ze dne 24. července 2008, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice (1)

54

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/610/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. července 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/155/ES, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 3748)  (1)

57

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/611/SZBP ze dne 24. července 2008, kterým se zrušuje společný postoj 2008/187/SZBP o omezujících opatřeních vůči nezákonné vládě Anjouanu v Komorském svazu

59

 

*

Společná akce Rady 2008/612/SZBP ze dne 24. července 2008 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

60

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/613/SZBP ze dne 24. července 2008, kterým se provádí společný postoj 2004/694/SZBP o dalších opatřeních na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

63

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/614/SZBP ze dne 24. července 2008, kterým se provádí společný postoj 2004/293/SZBP, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top