Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 183, 11. červenec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 183

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
11. července 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 654/2008 ze dne 29. dubna 2008, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96 ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz kumarinu odesílaného z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, ať již je deklarován jako pocházející z Indie, Thajska, Indonésie a Malajsie, či nikoliv

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 655/2008 ze dne 10. července 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 656/2008 ze dne 10. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chamomilla Bohemica (CHOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP), Slovenská parenica (CHZO), Cipollotto Nocerino (CHOP))

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 658/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 659/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

29

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 660/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

30

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/569/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. června 2008 o jmenování tří soudců Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

31

 

 

2008/570/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 o jmenování portugalského člena Hospodářského a sociálního výboru

33

 

 

2008/571/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008, kterým se mění rozhodnutí 98/481/ES o schválení externího auditora Evropské centrální banky

34

 

 

2008/572/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 o jmenování portugalského člena Výboru regionů

35

 

 

2008/573/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 o jmenování lotyšského člena a lotyšského náhradníka Výboru regionů

36

 

 

2008/574/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. července 2008 o jmenování dvou polských členů a jednoho polského náhradníka Výboru regionů

37

 

 

Komise

 

 

2008/575/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2008, kterým se povoluje uvedení sušené dužniny plodů baobabu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2008, kterým se mění příloha III rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o seznam oblastí Polska úředně prostých enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2008) 3284)  (1)

40

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

*

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 54 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik užitkových vozidel a jejich přípojných vozidel

41

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top