EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 163, 24. červen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 163

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
24. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 587/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 866/2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení, pokud jde o pravidla týkající se zboží, služeb a osob překračujících demarkační linii na Kypru

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 588/2008 ze dne 23. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 590/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 591/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 712/2007 o zahájení stálých nabídkových řízení na další prodej obilovin ze zásob intervenčních agentur členských států na trhu Společenství (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/475/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. června 2008, kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

29

 

 

Komise

 

 

2008/476/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, aby se departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2008) 2387)  (1)

34

 

 

2008/477/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500–2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 2625)  (1)

37

 

 

2008/478/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 1999/217/ES, pokud jde o seznam látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu (oznámeno pod číslem K(2008) 2336)  (1)

42

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společný postoj Rady 2008/479/SZBP ze dne 23. června 2008, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

43

 

*

Společná akce Rady 2008/480/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

50

 

*

Společná akce Rady 2008/481/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se mění společná akce 2008/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

51

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/482/SZBP ze dne 23. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/134/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

52

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/269/ES ze dne 19. března 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/618/ES, aby se departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ve Francii zahrnuly do seznamu oblastí prostých Aujeszkyho choroby (Úř. věst. L 85 ze dne 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top