Help Print this page 

Document L:2008:136:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 136, 24. květen 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 136

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
24. května 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 449/2008 ze dne 23. května 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/385/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2008, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova a kadmia (oznámeno pod číslem K(2008) 268)  (1)

9

 

 

2008/386/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2008) 1565)  (1)

11

 

 

2008/387/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2001/881/ES a 2002/459/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2008) 1646)  (1)

18

 

 

2008/388/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny vzhledem k riziku jeho kontaminace minerálním olejem (oznámeno pod číslem K(2008) 2259)  (1)

43

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2008/389/SZBP ze dne 7. dubna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice

45

Dohoda mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie ve Středoafrické republice

46

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2008/42/ES ze dne 3. dubna 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Úř. věst. L 93 ze dne 4.4.2008)

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top