Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:115:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 115, 29. duben 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 115

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
29. dubna 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 381/2008 ze dne 28. dubna 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Přepracované znění)

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/336/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2008 o jmenování a nahrazení členů řídící rady Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

32

 

 

Komise

 

 

2008/337/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/968/ES, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2008) 1571)  (1)

33

 

 

2008/338/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/438/ES, pokud jde o syrové mléko a výrobky ze syrového mléka z Austrálie a mléko a mléčné výrobky ze Srbska, a aktualizuje záznam v uvedené příloze pro Švýcarsko (oznámeno pod číslem K(2008) 1587)  (1)

35

 

 

2008/339/ES

 

*

Rozhodnutí komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění příloha XI směrnice Rady 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky (oznámeno pod číslem K(2008) 1577)  (1)

39

 

 

2008/340/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. dubna 2008, kterým se stanoví kritéria Společenství pro vnitrostátní programy eradikace, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz (oznámeno pod číslem K(2008) 1588)  (1)

44

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

47

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava informace týkající se vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou týkající se vývozních cel (Úř. věst. L 112 ze dne 24.4.2008)

48

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top