Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 84, 26. březen 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 84

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
26. března 2008


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/231/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Provoz“ transevropského vysokorychlostního železničního systému přijaté podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2002/734/ES ze dne 30. května 2002 (oznámeno pod číslem K(2006) 356)  (1)

1

 

 

2008/232/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2008 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla“ transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 648)  (1)

132

 

 

Opravy

 

*

Oprava obecných zásad Evropské centrální banky ze dne 1. srpna 2007 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů (přepracované znění) (ECB/2007/9) (Úř. věst. L 341, 27.12.2007)

393

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top