Help Print this page 

Document L:2008:077:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 77, 19. březen 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 77

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
19. března 2008


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/217/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Infrastruktura“ transevropského vysokorychlostního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2007) 6440)  (1)

1

 

 

2008/218/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 2008, kterým se přijímá první aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 271)

106

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top