Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 50, 23. únor 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 50

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
23. února 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 162/2008 ze dne 22. února 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 163/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 164/2008 ze dne 22. února 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1444/2006, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 165/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení nového užití přípravku 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky (1)

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 166/2008 ze dne 22. února 2008 o povolení nového užití přípravku Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) jako doplňkové látky (1)

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 167/2008 ze dne 22. února 2008, kterým se nově povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech (1)

14

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2008/17/ES ze dne 19. února 2008, kterou se mění určité přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chlorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin (1)

17

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/155/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2008, kterým se stanoví seznam týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených ve třetích zemích pro dovoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 517)  (1)

51

 

 

2008/156/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o seznam třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu v jakékoli podobě určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2008) 555)  (1)

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top