EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:340:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 340, 22. prosinec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 340

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
22. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1559/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se stanoví víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a kterým se mění nařízení (ES) č. 520/2007

8

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1560/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 21/2004, pokud jde o datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1561/2007 ze dne 21. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1562/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2008

29

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1563/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se pro rok 2008 otevírají dovozní celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 979/2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1566/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1567/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2007/08

58

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1568/2007 ze dne 21 prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2006 s ohledem na vývozní náhrady pro některé cukry používané v některých produktech zpracovaných z ovoce a zeleniny

62

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES

66

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1570/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví ceny Společenství za stažení a prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000

69

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1571/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000

77

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1572/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví na rybářský hospodářský rok 2008 referenční ceny pro některé produkty rybolovu

79

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1573/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory

83

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1574/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se na rybářský hospodářský rok 2008 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu

85

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1575/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví paušální hodnoty použité při výpočtu finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2008

86

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1576/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu (1)

89

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/866/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky)

92

 

 

2007/867/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu dohody GATT z roku 1994

95

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem na základě článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 o změně celní kvóty WTO na novozélandské máslo stanovené v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu Dohody GATT z roku 1994

96

 

 

2007/868/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/445/ES

100

 

 

Komise

 

 

2007/869/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 6693)  (1)

104

 

 

2007/870/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku na rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 6699)

105

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2007/871/SZBP

 

*

Společný postoj Rady 2007/871/SZBP ze dne 20. prosince 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP

109

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top