EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 337, 21. prosinec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 337

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
21. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1530/2007/ES ze dne 24. října 2007 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1531/2007 ze dne 10. prosince 2007 o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropským společenstvím a Republikou Kazachstán

2

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1532/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3491/90 o dovozech rýže pocházející z Bangladéše

19

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1533/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1534/2007 ze dne 20. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

33

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

35

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1536/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se zahajuje přezkum, pro „nového vývozce“, nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých magnezitových cihel pocházejících z Čínské lidové republiky, zrušuje clo z dovozů jednoho vývozce z této země a zavádí celní evidence těchto dovozů

42

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1537/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví poskytování vyrovnávacího příspěvku organizacím producentů pro tuňáky dodávané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. ledna do 31. března 2007

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1538/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 327/1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže

49

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1539/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2007/08

50

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1540/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2007/08

52

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1541/2007 ze dne 20. prosince 2007 o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení (ES) č. 800/1999

54

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1542/2007 ze dne 20. prosince 2007 o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného

56

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1543/2007 ze dne 20. prosince 2007 o změně nařízení (ES) č. 581/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla, a nařízení (ES) č. 582/2004, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se sušeného odstředěného mléka

62

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1544/2007 ze dne 20. prosince 2007, o změně nařízení (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách

64

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1545/2007, ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví doplňkové množství surového třtinového cukru pocházejícího ze států AKT a z Indie pro zásobování rafinérií na období od 1. října 2007 do 30. září 2008

67

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1546/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství

68

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1547/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví přechodné období pro vynětí Kapverdské republiky ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahuje zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES) č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

70

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1548/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1973/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin

71

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1549/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

75

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1550/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

79

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1551/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

85

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1552/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

87

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1553/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

89

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1554/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

90

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1555/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

91

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1556/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

94

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1557/2007 ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

98

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/76/ES ze dne 20. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek fludioxonylu, klomazonu a prosulfokarbu (1)

100

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/858/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2007 o jmenování předsedy odvolacího senátu Odrůdového úřadu Společenství a jeho náhradníka

105

 

 

2007/859/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. října 2007 o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním

106

Protokol, kterým se mění Dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Thajským královstvím při produkci manioku, jeho uvádění na trh a obchodu s ním

108

 

 

2007/860/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu

111

 

 

2007/861/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

113

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

114

 

 

Komise

 

 

2007/862/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o kontrolní opatření v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s klasickým morem prasat v Maďarsku a na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top