Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 335, 20. prosinec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
20. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1510/2007 ze dne 19. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1511/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1512/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1513/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1514/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1515/2007 ze dne 19. prosince 2007 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2007 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (1)

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1517/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, pokud jde o odchylku vztahující se na oddělení výrobních linek pro produkci ekologických a neekologických krmiv

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1518/2007 ze dne 19. prosince 2007 o otevření a správě celní kvóty pro vermut

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1519/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek (1)

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2007 ze dne 19. prosince 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (1)

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1521/2007 ze dne 19. prosince 2007 o povolení nového užití přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky (1)

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1522/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003

27

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (1)

31

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/851/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES, 2006/875/ES a 2006/876/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy eradikace a sledování nákaz zvířat a na kontroly zaměřené na prevenci zoonóz na rok 2007 (oznámeno pod číslem K(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/5/ES, pokud jde o srovnávací zkoušky a testy Společenství prováděné na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 6168)  (1)

57

 

 

2007/853/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2007 o pokračování v roce 2008 srovnávacích zkoušek a testů Společenství prováděných na osivu a rozmnožovacím materiálu Asparagus officinalis podle směrnice Rady 2002/55/ES, které byly zahájeny v roce 2005 (1)

59

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347 ze dne 11.12.2006)

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top