EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:323:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 323, 08. prosinec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 323

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
8. prosince 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1447/2007 ze dne 4. prosince 2007, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2008 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1448/2007 ze dne 7. prosince 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1449/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 950/2006, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1100/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 508/2007, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a pro vydávání těchto licencí v roce 2008 v rámci celních kvót pro batáty, maniokový škrob, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokud jde o dny pro vydávání vývozních licencí v roce 2008 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec a drůbežího masa

8

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/799/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. října 2006 o podpisu Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě)

13

Prováděcí protokol k Alpské úmluvě z roku 1991 v oblasti dopravy – „Protokol o dopravě“

15

 

 

2007/800/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2007 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost

23

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Tureckou republikou o účasti Turecké republiky na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost

24

 

 

2007/801/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2007 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice

34

 

 

Komise

 

 

2007/802/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/840/ES, kterým se přijímá seznam ozařoven schválených pro ozařování potravin ve třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 5823)  (1)

40

 

 

2007/803/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES a 2005/734/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2007) 5887)  (1)

42

 

 

2007/804/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/627/ES, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (1)

43

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2007/805/SZBP ze dne 6. prosince 2007 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie

45

 

*

Společná akce Rady 2007/806/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

50

 

*

Společná akce Rady 2007/807/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2005/889/SZBP o zřízení mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah)

53

 

*

Rozhodnutí rady 2007/808/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí Rady 2006/807/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

56

 

*

Společná akce Rady 2007/809/SZBP ze dne 6. prosince 2007, kterou se mění společná akce 2007/108/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Súdán

57

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2007/775/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/572/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu ocelových lan a kabelů z Čínské lidové republiky, Maďarska, Indie, Korejské republiky, Mexika, Polska, Jihoafrické republiky a Ukrajiny (Úř. věst. L 312 ze dne 30.11.2007)

59

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top