EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 294, 13. listopad 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 294

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
13. listopadu 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2007 ze dne 12. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zařazování informací o událostech v civilním letectví, jejichž výměna proběhla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, do centrální evidence (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1322/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o vhodné formáty pro předávání údajů, výsledky, které mají být předány, a kritéria pro měření kvality pro základní systém ESSPROS a modul „příjemci důchodů“

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1323/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o firocoxib (1)

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1324/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1325/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov sledě obecného v oblastech ICES Vb a VIb a vodách ES oblasti ICES VIaN plavidly plujícími pod vlajkou Francie

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1326/2007 ze dne 12. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Francie

19

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2007/726/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení ze dne 17. května 2006

21

 

 

Rada

 

 

2007/727/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007, kterým se Republika Slovinsko zmocňuje, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovala protokol ze dne 12. února 2004, kterým se mění Pařížská úmluva ze dne 29. července 1960 o odpovědnosti vůči třetím stranám v oblasti jaderné energie

23

 

 

2007/728/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o jmenování španělského náhradníka Výboru regionů

25

 

 

Komise

 

 

2007/729/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2007, kterým se mění směrnice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutí 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokud jde o seznamy národních referenčních laboratoří a státních ústavů (oznámeno pod číslem K(2007) 5311)  (1)

26

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1303/2007 ze dne 5. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání (Úř. věst. L 290 z dne 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top