EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 289, 07. listopad 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 289

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
7. listopadu 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1297/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1298/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2007 za účelem rozlišení třetích zemí a území členských států Evropské unie, která nejsou součástí celního území Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1299/2007 ze dne 6. listopadu 2007 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele (kodifikované znění)

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1300/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1622/2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2007 ze dne 6. listopadu 2007, kterým se zakazuje rybolov tresky obecné v oblastech ICES I a II b plavidly plujícími pod vlajkou Polska

10

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/714/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů

12

 

 

2007/715/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. října 2007 o jmenování německého člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

13

 

 

Komise

 

 

2007/716/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2007, kterým se stanoví přechodná opatření pro strukturální požadavky na některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 (oznámeno pod číslem K(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. října 2007, kterým se zřizuje skupina odborníků pro elektronickou fakturaci (e-Invoicing)

38

 

 

2007/718/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007 o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce na Kypru (oznámeno pod číslem K(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2007, kterým se stanoví na hospodářský rok 2007/08 orientační finanční příděly členským státům na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 na určitý počet hektarů (oznámeno pod číslem K(2007) 5293)

59

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 (Úř. věst. L 275 ze dne 19.10.2007)

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top