Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 284, 30. říjen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 284

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
30. října 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1272/2007 ze dne 29. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1273/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1914/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1405/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1274/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2104/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1275/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1276/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Rady (ES) č. 247/2006 a nařízení Komise (ES) č. 552/2007, pokud jde o stanovení rozpočtových stropů na rok 2007

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1277/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1438/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva, definované v kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/2002

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1278/2007 ze dne 29. října 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky (1)

20

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

*

Dodatek k rozhodnutí Rady 2007/543/ES ze dne 23. července 2007 o přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úř. věst. L 200 ze dne 1.8.2007)

26

 

 

Komise

 

 

2007/697/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. října 2007, kterým se povoluje odchylka požadovaná Irskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“ (oznámeno pod číslem K(2007) 5139)  (1)

31

 

 

2007/699/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2007, kterým se mění směrnice Rady 92/33/EHS a prodlužuje odchylka týkající se dovozních podmínek pro rozmnožovací materiál a sadbu zeleniny ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2007) 5218)

33

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2007/700/ES

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 20. září 2007, kterými se mění přílohy I a II obecných zásad ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top