EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:257:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 257, 03. říjen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 257

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
3. října 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2007 ze dne 2. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2007 ze dne 1. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách NAFO 3 LMNO plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1148/2007 ze dne 2. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů v oblastech ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (vody Společenství a vody nespadající do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí) plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

11

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/51/ES ze dne 25. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh některých měřicích zařízení obsahujících rtuť (1)

13

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1149/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Civilní soudnictví“ jakožto součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

16

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1150/2007/ES ze dne 25. září 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program „Drogová prevence a informovanost o drogách“ jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“

23

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2007/636/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2007 o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence bakterií rodu Salmonella ve stádech chovných prasat, který má být proveden v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top