Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:179:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 179, 07. červenec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 179

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
7. července 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 799/2007 ze dne 6. července 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 800/2007 ze dne 6. července 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 801/2007 ze dne 6. července 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (1)

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 802/2007 ze dne 5. července 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách oblasti ICES IV a v ES vodách oblasti IIa plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

36

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/470/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kyrgyzské republiky o některých aspektech leteckých služeb

38

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kyrgyzské republiky o některých aspektech leteckých služeb

39

 

 

2007/471/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2007 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v České republice, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice

46

 

 

2007/472/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS)

50

 

 

2007/473/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007 o odtajnění některých částí příručky SIRENE přijaté výkonným výborem zřízeným prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985

52

 

 

Komise

 

 

2007/474/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. července 2007, kterým se Portugalsku přidělují dodatečné dny na moři v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu (oznámeno pod číslem K(2007) 3186)

53

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace týkající se vstupu v platnost Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle článku XXIV:6 GATT

55

 

 

 

*

Oznámení čtenářům(pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top