Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:148:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 148, 09. červen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 148

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
9. června 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 637/2007 ze dne 8. června 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 638/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1002/2006, pro hospodářský rok 2006/2007

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 639/2007 ze dne 8. června 2007, kterým se po 78. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

5

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/392/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení oxydemeton-methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2098)  (1)

7

 

 

2007/393/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení diazinonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2007) 2339)  (1)

9

 

 

2007/394/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007, kterým se mění směrnice Rady 90/377/EHS s ohledem na metodu, která se použije pro zjišťování cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (1)

11

 

 

2007/395/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007 o vnitrostátních předpisech o používání chlorovaných parafinů s krátkými řetězci, které oznámilo Nizozemské království podle čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES (oznámeno pod číslem K(2007) 2361)  (1)

17

 

 

2007/396/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/409/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ethaboxamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2007) 2336)  (1)

24

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 613/2007 ze dne 1. června 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Úř. věst. L 141 ze dne 2.6.2007)

25

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1549/2006 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 301 ze dne 31.10.2006)

27

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top