Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:119:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 119, 09. květen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 119

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
9. května 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 501/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 502/2007 ze dne 8. května 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 504/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel v odvětví mléka a mléčných výrobků (kodifikované znění)

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 505/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se pro dodací období 2007/08 dočasně stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 506/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (1)

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 507/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se po 76. mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

27

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/316/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992

29

 

 

2007/317/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007 o postoji, který má být jménem Společenství zaujat v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995

30

 

 

2007/318/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007 o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

31

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

32

 

 

Komise

 

 

2007/319/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2006 o státní podpoře C 45/04 (ex NN 62/04) ve prospěch českého výrobce oceli Třinecké železárny, a. s. (oznámeno pod číslem K(2006) 5245)  (1)

37

 

 

2007/320/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. března 2007, kterým se ustavuje skupina odborníků členských států pro digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů

45

 

 

2007/321/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. května 2007, kterým se Spojené království osvobozuje od určitých povinností pro uvádění osiva zeleniny na trh stanovených směrnicí Rady 2002/55/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 1836)

48

 

 

2007/322/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, kterým se stanoví ochranná opatření týkající se používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolylfluanid, který působí kontaminaci pitné vody (oznámeno pod číslem K(2007) 1865)  (1)

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top