Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:106:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 106, 24. duben 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 106

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
24. dubna 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 442/2007 ze dne 19. dubna 2007 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 384/96

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 443/2007 ze dne 23. dubna 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 444/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 41/2007, pokud jde o omezení odlovu populace sledě obecného v oblastech ICES I a II

22

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení Rady (EHS) č. 1898/87 o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)

24

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 446/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství

30

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 447/2007 ze dne 23. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

31

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/25/ES ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb (1)

34

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/241/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci

43

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci

44

 

 

2007/242/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2007, kterým se provádí čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

51

 

 

Komise

 

 

2007/243/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2007 o vyloučení z financování Společenství některých výdajů vynaložených členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (oznámeno pod číslem K(2007) 1663)  (1)

55

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/244/SZBP ze dne 23. dubna 2007 o provedení společné akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu

63

 

*

Společná akce Rady 2007/245/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění společná akce 2005/557/SZBP o civilně-vojenské akci Evropské unie na podporu mise Africké unie v oblasti Dárfúru v Súdánu s ohledem na začlenění vojenského podpůrného prvku poskytujícího pomoc pro zřízení mise Africké unie v Somálsku (AMISOM)

65

 

*

Společný postoj Rady 2007/246/SZBP ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top