Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 90, 30. březen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 90

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
30. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 337/2007 ze dne 27. března 2007, kterým se od 1. ledna 2007 upravují sazby příspěvků pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství na služební cestě v Bulharsku a Rumunsku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 338/2007 ze dne 29. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 339/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na některé mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 340/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů z obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 342/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 489/2005, pokud jde o určení intervenčních center a o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 343/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 344/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 345/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 346/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 347/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 348/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 349/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro krmné směsi z obilovin

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 350/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví produkční náhrady v odvětví obilovin

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 351/2007 ze dne 29. března 2007 o vydávání dovozních licencí pro olivový olej v rámci tuniských celních kvót

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 352/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 353/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 354/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 195/2007, kterým se zahajuje nákup másla v některých členských státech pro období od 1. března do 31. srpna 2007

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 355/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

48

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 356/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

50

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 357/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

52

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 358/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví opravná částka pro poskytnutí náhrady u sladu

54

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 359/2007 ze dne 29. března 2007, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

56

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. března 2007 o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

58

 

 

Komise

 

 

2007/199/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o režimu podpory na výzkum a vývoj v leteckém odvětví zavedeném Belgií (oznámeno pod číslem K(2006) 5792)  (1)

73

 

 

2007/200/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2006 o státní podpoře na výzkum a vývoj poskytnuté Belgií společnosti Techspace Aero (oznámeno pod číslem K(2006) 5799)  (1)

79

 

 

2007/201/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem K(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2007, kterým se mění dodatek B přílohy XII aktu o přistoupení z roku 2003, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, ryb a mléka v Polsku (oznámeno pod číslem K(2007) 1305)  (1)

86

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

92

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

92

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Malajsií podle článku XXIV.6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994

92

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Argentinskou republikou o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství

92

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství

93

 

*

Informace o vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Uruguayí o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu přistoupení k Evropskému společenství

93

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná Akce Rady 2007/203/SZBP ze dne 27. března 2007 o prodloužení mandátu týmu EU podílejícího se na přípravách zřízení možné mezinárodní civilní mise v Kosovu, včetně účasti zvláštního zástupce Evropské unie (přípravný tým MCM/ZZEU)

94

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top