Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:069:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 69, 09. březen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 69

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
9. března 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 246/2007 ze dne 8. března 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 247/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 248/2007 ze dne 8. března 2007 o opatřeních týkajících se víceletých dohod o financování a jednoletých dohod o financování uzavřených v rámci programu Sapard a přechodu z financování v rámci programu Sapard k financování v rámci rozvoje venkova

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 249/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1431/94 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 250/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 251/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 958/2006

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 252/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 253/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví cukru vyváženého ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 254/2007 ze dne 8. března 2007, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 255/2007 ze dne 8. března 2007 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 936/2006

26

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007 kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu

27

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2007/159/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (1)

37

 

 

2007/160/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. února 2007 o postoji Evropského společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla (1)

39

 

 

Komise

 

 

2007/161/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. srpna 2006, kterým se spojení prohlašuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (oznámeno pod číslem K(2006) 3592)  (1)

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top