Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 32, 06. únor 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 32

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 50
6. února 2007


Obsah

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2007/51/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2004 o státní podpoře C 27/2001 (ex NN 2/2001) o provádění programu omezení znečištění zemědělského původu (PMPOA) za období 1994-2000 ve Francii (oznámeno pod číslem K(2004) 415)

1

 

 

2007/52/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. května 2004 o režimu podpory, kterou Itálie zamýšlí poskytnout drůbežářským podnikům – Program A.I.M.A. drůbežářské odvětví – C 59/2001 (ex N 97/1999) (oznámeno pod číslem K(2004) 1802)

14

 

 

2007/53/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. května 2004 o řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP proti společnosti Microsoft Corporation – Věc č. COMP/C-3/37.792 – Microsoft (oznámeno pod číslem K(2004) 900)  ( 1 )

23

 

 

2007/54/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 2. června 2004 o státních podporách prováděných Itálií ve prospěch propagace a reklamy sicilských zemědělských výrobků (oznámeno pod číslem K(2004) 1923)  ( 1 )

29

 

 

2007/55/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2005 o režimu podpory, kterou Francie zamýšlí poskytnout výrobcům a obchodníkům s likérovými víny: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie a Macvin du Jura (oznámeno pod číslem K(2005) 4189)

37

 

 

2007/56/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2006 o státní podpoře C 26/2004 (ex NN 38/2004), kterou Spolková republika Německo poskytla společnosti Technologies AG (oznámeno pod číslem K(2006) 1857)  ( 1 )

49

 

 

2007/57/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2006 o státní podpoře, kterou Německo poskytlo na nákup podílů vinařských družstev (oznámeno pod číslem K(2006) 2070)

56

 

 

2007/58/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2006 o uzavření Dohody mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

64

 

*

Dohoda mezi vládou Japonska a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

65

 

 

2007/59/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2006 o státní podpoře, kterou Nizozemsko poskytlo společnosti Holland Malt BV (oznámeno pod číslem K(2006) 4196)

76

 

 

2007/60/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003

88

 

 

2007/61/ES

 

*

Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemedělskými produkty č. 1/2006 ze dne 1. prosince 2006 o změně dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 přílohy 11 dohody

91

 

 

2007/62/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2006 o vnitrostátních předpisech, které Dánsko oznámilo v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny (oznámeno pod číslem K(2006) 5934)

130

 

 

2007/63/ES

 

*

Produkty č. 2/2006 13. prosince 2006 Rozhodnutí výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 2/2006 ze dne 15. prosince 2006, které se týká zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové kapitole o osobních ochranných prostředcích

135

 

 

2006/64/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství pěstebním substrátům (oznámeno pod číslem K(2006) 6962)  ( 1 )

137

 

 

2007/65/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2006, kterým Komise zavádí standardní bezpečnostní opatření a stupně pohotovosti a pozměňuje svůj jednací řád, pokud jde o operační postupy pro zvládání krizových situací

144

 

 

2007/66/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o časově omezeném testu týkajícím se zvýšení maximální hmotnosti partie některých osiv pícnin podle směrnice Rady 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2006) 6572)  ( 1 )

161

 

 

2007/67/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku tritosulfuron (oznámeno pod číslem K(2006) 6573)  ( 1 )

164

 

 

2007/68/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006 o žádosti Lotyšské republiky uplatňovat sníženou sazbu DPH na dodávky dálkového tepla pro vytápění a dodávky zemního plynu a elektřiny domácnostem (oznámeno pod číslem K(2006) 6592)

165

 

 

2007/69/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2006, kterým se Rumunsku povoluje odklad uplatňování některých ustanovení směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o uvádění na trh osiva některých odrůd druhů zemědělských rostlin (oznámeno pod číslem K(2006) 6568)  ( 1 )

167

 

 

2007/70/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o prodloužení lhůty pro uvádění na trh biocidních přípravků obsahujících některé účinné látky nepřezkoumané během desetiletého pracovního programu, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6707)

174

 

 

2007/71/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006, kterým se zřizuje vědecká skupina odborníků pro označení původu, zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality

177

 

 

2007/72/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 o prodloužení některých rozhodnutí o státní podpoře (oznámeno pod číslem K(2006) 6927)  ( 1 )

180

 

 

2007/73/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 2006 o jmenování členů prověřovací skupiny pro poradenství v oblasti standardů zřízené rozhodnutím Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)

181

 

 

2007/74/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 6817)  ( 1 )

183

 

 

2007/75/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o zřízení skupiny odborníků pro vnitropodnikové oceňování

189

 

 

2007/76/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc (oznámeno pod číslem K(2006) 6903)  ( 1 )

192

 

 

2007/77/ES

 

*

Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 35/2006 dne 22. prosince 2006 o zařazení subjektu posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních

198

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2007/78/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 22. prosince 2006 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj

200

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top