EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:368:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 368, 23. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 368

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
23. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1969/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2007 stanovují orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1970/2006 ze dne 22. prosince 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1971/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. ledna 2007

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1972/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro obiloviny a pro pšeničnou nebo žitnou mouku, krupici a krupičku

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1973/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova

74

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1976/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění doby použitelnosti nařízení (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001 ( 1 )

85

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1977/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje nařízení (ES) č. 1201/2006, kterým se na hospodářský rok 2006/07 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství

87

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1978/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 448/2001, co se týče podávání zpráv o řízení o zrušení příspěvku a použití zrušených prostředků

89

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

91

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1980/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví přechodná opatření měnící nařízení (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutí 2001/245/ES, 2002/928/ES a 2006/797/ES, pokud jde o další používání některých účinných látek neuvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS v důsledku přistoupení Bulharska ( 1 )

96

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1981/2006 ze dne 22. prosince 2006 o prováděcích pravidlech k článku 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 týkajícímu se referenční laboratoře Společenství pro geneticky modifikované organismy ( 1 )

99

 

*

Směrnice Komise 2006/142/ES ze dne 22. prosince 2006, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, obsahující seznam složek, které musejí být vždy uvedeny na etiketách potravin ( 1 )

110

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2005/217/ES ze dne 19. května 2004 o opatřeních učiněných Dánskem ve prospěch TV2/Danmark ( Úř. věst. L 85 ze dne 23.3.2006 )

112

 

 

 

*

Oznámení čtenářům

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top