Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:291:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 291, 21. říjen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 291

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
21. října 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1577/2006 ze dne 20. října 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1578/2006 ze dne 19. října 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1579/2006 ze dne 20. října 2006 o zahájení nabídkového řízení na udělení vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče, citrony, stolní hrozny a jablka)

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1580/2006 ze dne 20. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1043/2005, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad

8

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost

11

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. října 2006 o jmenování dánských členů Evropského hospodářského a sociálního výboru

33

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006 o zveřejnění odkazu na normu EN 848-3:1999 „Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky“ s omezením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 4901)  ( 1 )

35

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006, kterým se schvaluje plán preventivního očkování proti influenze ptáků podtypu H5 v některých hospodářstvích v Severním Porýní-Vestfálsku, předložený Německem podle směrnice Rady 2005/94/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 4906)

38

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 92/452/EHS, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2006) 4907)  ( 1 )

40

 

*

Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 06/ES/2006 ze dne 12. června 2006, kterým se schvaluje subjekt posuzování shody v rámci odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních

42

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2006/708/SZBP ze dne 17. října 2006, kterou se mění a prodlužuje společná akce 2005/190/SZBP o Integrované misi Evropské unie na podporu právního státu v Iráku, EUJUST LEX

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top