Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:230:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 230, 24. srpen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 230

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
24. srpna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1260/2006 ze dne 23. srpna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1261/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 219/2006 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz banánů kódu KN 0803 00 19 pocházejících ze zemí AKT pro období od 1. března do 31. prosince 2006

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1262/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 51/2006, pokud jde o seznam plavidel provádějících nezákonné, nehlášené nebo neregulované rybolovné činnosti v severovýchodním Atlantiku

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1263/2006 ze dne 23. srpna 2006, kterým se stanoví odchylky od nařízení (ES) č. 1464/95, (ES) č. 174/1999, (ES) č. 800/1999, (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 633/2004, (ES) č. 1138/2005, (ES) č. 951/2006 a (ES) č. 958/2006, pokud jde o zemědělské produkty vyvážené do Libanonu

6

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí KomisE ze dne 23. srpna 2006 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu LL RICE 601 v produktech z rýže (oznámeno pod číslem K(2006) 3863)  ( 1 )

8

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin ( Úř. věst. L 43 ze dne 14.2.1997 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 18, strana 244)

11

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů ( Úř. věst. L 332 ze dne 28.12.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 15, svazek 5, strana 353)

11

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ( Úř. věst. L 37 ze dne 13.2.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 13, svazek 31, strana 127)

11

 

*

Oprava směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání ( Úř. věst. L 303 ze dne 2.12.2000 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 5, svazek 4, strana 79)

12

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla ( Úř. věst. L 272 ze dne 13.10.2001 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 17, svazek 1, strana 240)

12

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES ( Úř. věst. L 176 ze dne 15.7.2003 ) (Zvláštní vydání Úředního věstníku Evropské unie v českém jazyce, kapitola 12, svazek 2, strana 211)

12

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top