EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:104:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 104, 13. duben 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 104

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
13. dubna 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 586/2006 ze dne 12. dubna 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 587/2006 ze dne 12. dubna 2006 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 588/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 589/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 590/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 591/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 592/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 593/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 594/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 7. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 595/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo v 7. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 596/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví maximální výše podpory pro zahuštěne máslo v 7. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1898/2005

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 597/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. dubna 2006

27

 

*

Směrnice Komise 2006/39/ES ze dne 12. dubna 2006, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klodinafopu, pirimikarbu, rimsulfuronu, tolklofos-methylu a tritikonazolu ( 1 )

30

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Konference zástupců vlád členských států

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování generálního advokáta Soudního dvora Evropských společenství

36

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování soudce Soudního dvora Evropských společenství

37

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování soudce Soudu prvního stupně Evropských společenství

38

 

*

Rozhodnutí zástupců vlád členských států ze dne 6. dubna 2006 o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora Evropských společenství

39

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2004/450/ES, pokud jde o standardní požadavky na obsah žádostí o financování programů eradikace, sledování a tlumení přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) Společenstvím (oznámeno pod číslem K(2006) 1247)  ( 1 )

40

 

*

Doporučení Komise ze dne 11. dubna 2006 týkající se opatření ke snížení rizika pro látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichloranilin; di(isodecyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C9-11-rozvětvené alkylestery, bohaté na C10-alkylestery; di(isononyl)-ftalát; 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-C8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na C9-alkylestery; ethylendiamintetraoctová kyselina; methyl-acetát; chloroctová kyselina; n-pentan; tetranatrium-ethylendiamintetraacetát ( 1 )

45

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/526/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu (oznámeno pod čislem K(2006) 1521)  ( 1 )

48

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2003/135/ES, pokud jde o rozšíření plánů eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat v některých oblastech Severního Porýní-Vestfálska a Porýní-Falcka a ukončení těchto plánů v dalších oblastech Porýní-Falcka (v Německu) (oznámeno pod číslem K(2006) 1531)

51

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2006, kterým se jmenují členové Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění ( 1 )

54

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top