EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:080:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 80, 17. březen 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 80

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
17. března 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 436/2006 ze dne 16. března 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 437/2006 ze dne 16. března 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 438/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1530/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 439/2006 ze dne 16. března 2006 o zavedení prozatímního antidumpingového cla na dovozy zámiše pocházejícího z Čínské lidové republiky

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 440/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevetky severní v oblasti NAFO 3L plavidly plujícími pod vlajkou Polska

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 441/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se mění sazby náhrad u některých mléčných výrobků vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 442/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

27

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 443/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se stanoví maximální vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 581/2004

35

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 444/2006 ze dne 16. března 2006 o neposkytování náhrad u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 582/2004

37

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 445/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 17. března 2006

38

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 446/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 447/2006 ze dne 16. března 2006, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 21. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1138/2005

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 448/2006 ze dne 16. března 2006 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 1809/2005 pro dovoz kukuřice

43

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 449/2006 ze dne 16. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ječmene dle nařízení (ES) č. 1058/2005

44

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 450/2006 ze dne 16. března 2006 o nabídkách podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz pšenice obecné dle nařízení (ES) č. 1059/2005

45

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2006, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2002/308/ES o seznamech schválených oblastí a schválených rybích hospodářství, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) nebo o obě tyto nákazy (oznámeno pod číslem K(2006) 683)  ( 1 )

46

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. března 2006, kterým se ustavuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro poskytování poradenství Evropské komisi při provádění a rozvoji strategie i2010

74

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2006 o zveřejňování odkazů na normu EN 143:2000 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení“ v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky) (oznámeno pod číslem K(2006) 777)  ( 1 )

76

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top