EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:052:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 52, 23. únor 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 52

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
23. února 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 308/2006 ze dne 22. února 2006 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 309/2006 ze dne 21. února 2006, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 310/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1695/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob francouzské intervenční agentury

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 311/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 312/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1062/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení na vývoz pšenice obecné ze zásob rakouské intervenční agentury

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 313/2006 ze dne 22. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 314/2006 ze dne 22. února 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej neloupané rýže ze zásob španělské intervenční agentury na vnitřním trhu

14

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 315/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU–SILC) ohledně seznamu cílových sekundárních proměnných, které se týkají podmínek bydlení

16

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 316/2006 ze dne 22. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

22

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (oznámeno pod číslem K(2006) 330)  ( 1 )

25

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2006, které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku thiamethoxam (oznámeno pod číslem K(2006) 337)  ( 1 )

32

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se uznává plně funkční povaha italské databáze pro skot (oznámeno pod číslem K(2006) 350)

33

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2006) 345)

34

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se pro rok 2006 stanoví předběžné rozdělení prostředků z Tabákového fondu Společenství určených na financování opatření uvedených v článcích 13 a 14 nařízení (ES) č. 2182/2002 mezi členské státy (oznámeno pod číslem K(2006) 347)

39

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 597)  ( 1 )

41

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Stálý výbor států ESVO

 

*

Rozhodnutí Stálého výboru členských států ESVO č. 4/2004/SC ze dne 3. června 2004 o zřízení Výboru pro finanční mechanismus

54

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava změn jednacího řádu Soudního dvora Evropských společenství ze dne 18. října 2005 ( Úř. věst. L 288 ze dne 29.10.2005 )

56

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top