Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:331:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 331, 17. prosinec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 331

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
17. prosince 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2059/2005 ze dne 16. prosince 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2060/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1065/2005, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz ječmene ze zásob německé intervenční agentury

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2061/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 176. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

4

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2062/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 176. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2063/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 348. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2064/2005 ze dne 16. prosince 2005, které se týká 95. dílčího nabídkového řízení uskutečněného v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2065/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 32. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2066/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 31. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2005, pokud jde o alternativní způsoby zneškodňování a využití vedlejších produktů živočišného původu ( 1 )

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2068/2005 ze dne 16. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1982/2005

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2069/2005 ze dne 16. prosince 2005 o vydávání dovozních licencí pro některé konzervované houby dovážené v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1981/2005

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2070/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění vývozní náhrady pro produkty zpracované z obilovin a rýže

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2071/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se mění sazby náhrad u některých produktů v odvětví obilovin a rýže vyvážených ve formě zboží, na než se nevztahuje příloha I Smlouvy

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2072/2005 ze dne 16. prosince 2005, kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence pro určité produkty zpracované z obilovin a pro krmné směsi z pšenice

23

 

*

Směrnice Komise 2005/91/ES ze dne 16. prosince 2005, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin ( 1 )

24

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005, kterým se Spolkové republice Německo povoluje uzavřít dohodu se Švýcarskou konfederací, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 2 a článku 3 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

28

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005, kterým se Spolkové republice Německo povoluje uzavřít dohodu se Švýcarskou konfederací, která obsahuje ustanovení odchylující se od čl. 2 odst. 2 a článku 3 šesté směrnice 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu

30

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. prosince 2005 o jmenování zvláštního koordinátora Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu

32

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společná akce Rady 2005/913/SZBP ze dne 12. prosince 2005 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top