Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:312:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 312, 29. listopad 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
29. listopadu 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1947/2005 ze dne 23. listopadu 2005 o společné organizaci trhu s osivem a o zrušení směrnic (EHS) č. 2358/71 a (EHS) č. 1674/72

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1948/2005 ze dne 28. listopadu 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1949/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1917/2000, pokud jde o zvláštní pohyby zboží a vyloučení transakcí, jejichž účelem je oprava zboží

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii přizpůsobují některá nařízení týkající se trhů s obilovinami, rýží a bramborovým škrobem

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1951/2005 ze dne 28. listopadu 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

45

 

*

Směrnice Komise 2005/81/ES ze dne 28. listopadu 2005, kterou se mění směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř určitých podniků ( 1 )

47

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Evropský parlament
Rada
Komise

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 4. listopadu 2005, kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

49

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2005 o rovnocennosti kontrol metod udržovacího šlechtění prováděných v některých třetích zemích a o změně rozhodnutí 2003/17/ES

51

 

*

Doporučení Rady ze dne 14. listopadu 2005 o přednostních opatřeních k posílení archivní spolupráce v Evropě

55

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2005 ze dne 16. listopadu 2005 o jmenování vedoucího mise/policejního komisaře policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

57

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. listopadu 2005 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

58

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2005 o jmenování francouzského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

59

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005, kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP – věc č. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (oznámeno pod číslem K(2005) 2672)

60

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/4/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vůči Egyptu (oznámeno pod číslem K(2005) 4525)

63

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o dočasném uvádění na trh určitého osiva druhu Triticum durum, které nevyhovuje požadavkům směrnice Rady 66/402/EHS (oznámeno pod číslem K(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top