EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:280:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 280, 25. říjen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 280

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
25. října 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1740/2005 ze dne 24. října 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1741/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1165/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1742/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob polské intervenční agentury

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1743/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1166/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob francouzské intervenční agentury

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1744/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/2005 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej kukuřice na trhu Společenství ze zásob maďarské intervenční agentury

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1745/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se přizpůsobují dočasná ustanovení pro vydávání dovozních licencí, o něž bylo požádáno podle nařízení (ES) č. 565/2002, kterým se stanoví postup pro spravování celních kvót a kterým se zavádí systém osvědčení o původu česneku dováženého ze třetích zemí

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1746/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2342/92, pokud jde o potvrzení o původu zvířete, jež je třeba předložit v rámci poskytnutí vývozní náhrady pro čistokrevný plemenný skot samičího pohlaví

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1747/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1748/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1011/2005, pro hospodářský rok 2005/06

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1749/2005 ze dne 24. října 2005, kterým se stanoví ceny producentů ve Společenství a dovozní ceny pro karafiáty a růže s ohledem na provádění režimu pro dovoz některých květin pocházejících z Jordánska

14

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 4026)  ( 1 )

16

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2005, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních za účelem přizpůsobení její přílohy technickému pokroku (oznámeno pod číslem K(2005) 4054)  ( 1 )

18

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2002/300/ES ohledně oblastí vyňatých ze seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2005) 4081)  ( 1 )

20

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku (oznámeno pod číslem K(2005) 4229)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top