Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:185:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 185, 16. červenec 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 185

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
16. července 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1137/2005 ze dne 15. července 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2005 ze dne 15. července 2005 o stálém nabídkovém řízení v rámci hospodářského roku 2005/06 na stanovení vývozních dávek a/nebo náhrad bílého cukru

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1139/2005 ze dne 15. července 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1140/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 167. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1141/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 167. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1142/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 339. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1143/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 23. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1144/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 22. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1145/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se pozastavují nákupy másla v některých členských státech

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1146/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 86. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se zakazuje rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku pomocí některých lovných zařízení

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1148/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o penethamat ( 1 )

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1149/2005 ze dne 15. července 2005 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. září do 30. listopadu 2005

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1150/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. července 2005

24

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1151/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

27

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o jmenování britského náhradníka Výboru regionů

30

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o jmenování britského člena Výboru regionů

31

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 o jmenování německého náhradníka Výboru regionů

32

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2005 o přistoupení Evropského společenství pro atomovou energii ke „Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady“ (oznámeno pod číslem K(2005) 1729)

33

 

 

Akty přijaté podle hlavy VI Smlouvy o Evropské unii

 

*

Rozhodnutí Rady 2005/511/SVV ze dne 12. července 2005 o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura

35

 

 

Tiskové opravy

 

 

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1098/2005 ze dne 13. července 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy ( Úř. věst. L 183 ze dne 14.7.2005 )

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top