EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:126:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 126, 19. květen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 126

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
19. května 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 747/2005 ze dne 18. května 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 748/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se zahajuje nabídkové řízení pro prodej alkoholu vinného původu určeného k užití jako bioethanol ve Společenství

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 749/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2131/93, kterým se stanoví postupy a podmínky pro uvedení do prodeje obilovin ze zásob intervenčních agentur

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18. května 2005, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy ( 1 )

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 751/2005 ze dne 17. května 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 752/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

28

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 753/2005 ze dne 18. května 2005 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

30

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 754/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec použitelné od 19. května 2005

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 755/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 19. května 2005

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 756/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

36

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 757/2005 ze dne 18. května 2005, kterým se po čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

38

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2005 o zřízení skupiny nevládních odborníků na řízení podniků a právo společností

40

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2005, kterým se zavádí dotazník pro podávání zpráv o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. května 2005, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem K(2005) 1448)

55

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 65/04/KOL ze dne 31. března 2004 o koordinovaném programu úředního dozoru nad krmivy pro rok 2004

59

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 718/2005 ze dne 12. května 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty (Tento text zrušuje a nahrazuje text vyhlášený v  Úředním věstníku L 121 ze dne 13. května 2005, s. 64 )

68

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top