EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:063:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 63, 10. březen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 63

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
10. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 390/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovoz polyethylentereftalátových (PET) filmů pocházejících mimo jiné z Indie

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 391/2005 ze dne 9. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 392/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 393/2005 ze dne 9. března 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 394/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 395/2005 ze dne 9. března 2005 o novém přidělení dovozních práv dle nařízení (ES) č. 1206/2004 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování

20

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada
Komise

 

*

2005/192/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 21. února 2005 o uzavření Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

21

 

 

Komise

 

*

2005/193/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 2004/475/ES, kterým se přijímá přechodné opatření ve prospěch některých zařízení v odvětví masa a mléka ve Slovinsku (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 518)
 ( 1 )

23

 

*

2005/194/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 8. března 2005, kterým se počtvrté mění rozhodnutí 2004/122/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých asijských zemích (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 521)
 ( 1 )

25

 

*

2005/195/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005 o částečné neshodě normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ se základními požadavky na bezpečnost podle směrnice Rady 88/378/EHS (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 542)
 ( 1 )

27

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

 

Kontrolní úřad ESVO

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 371/04/COL ze dne 15. prosince 2004, kterým se po čtyřicáté deváté mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory zrušením kapitoly 26 Pokyny k regionální podpoře ve víceodvětvovém režimu pro velké investiční projekty

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top