Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 19, 21. leden 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 19

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
21. ledna 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 83/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2604/2000 o dovozech polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky a Tchaj-wanu

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 84/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 85/2005 ze dne 20. ledna 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 86/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná cla pro dovoz melasy v odvětví cukru použitelné od 21. ledna 2005

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 87/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

19

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 88/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 89/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 17. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1327/2004

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 90/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví světové tržní ceny nevyzrněné bavlny

25

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 91/2005 ze dne 20. ledna 2005 o používání koeficientu snížení podle čl. 8 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 při vydávání osvědčení o náhradě pro zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

26

 

*

Nařízení Komise (ES) č 92/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o způsoby zneškodňování či využití vedlejších produktů živočišného původu, a mění příloha VI uvedeného nařízení, pokud jde o přeměnu na bioplyn a zpracování tavených/škvařených tuků ( 1 )

27

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 93/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o zpracování vedlejších živočišných produktů rybího původu a o obchodní doklady pro přepravu vedlejších živočišných produktů ( 1 )

34

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 94/2005 ze dne 20. ledna 2005 o vydání dovozních licencí pro rýži původem ze států AKT a zámořských zemí a území na základě žádostí podaných během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna 2005 podle nařízení (ES) č. 638/2003

40

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 95/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

42

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 96/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro ječmen v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 1757/2004

45

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 97/2005 ze dne 20. ledna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1565/2004

46

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 98/2005 ze dne 20. ledna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2275/2004 pro dovoz čiroku

47

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 99/2005 ze dne 20. ledna 2005 týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení dle nařízení (ES) č. 2277/2004 pro dovoz kukuřice

48

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 100/2005 ze dne 20. ledna 2005, kterým se stanoví maximální snížení dovozního cla u kukuřice v souvislosti s nabídkovým řízením dle nařízení (ES) č. 2276/2004

49

 

*

Směrnice Komise 2005/4/ES ze dne 19. ledna 2005, kterou se mění směrnice 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách ( 1 )

50

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2005/35/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2004 o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, a o schválení a podpisu doprovodného memoranda o porozumění

53

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES

55

 

 

Komise

 

*

2005/36/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 8. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2004/166/ES o podpoře, kterou Francie hodlá poskytnout na restrukturalizaci společnosti Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) (oznámeno pod číslem K(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS) a stanoví koordinace technických činností, jejichž cílem je ochrana euromincí proti padělání

73

 

*

2005/38/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004 o přidělení dodatečných dnů strávených mimo přístav Nizozemsku v souladu s přílohou V nařízení Rady (ES) č. 2287/2003 (oznámeno pod číslem K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 30. prosince 2004 o financování externího hodnocení politiky Společenství v oblasti zdraví zvířat a financování studie analyzující náklady a podmínky finančního nástroje EU na financování rizik spojených s epidemií hospodářských zvířat

76

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top