Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:317:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 317, 16. říjen 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 317

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
16. října 2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1785/2004 ze dne 5. října 2004 o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. ledna 2004 na odměny úředníků Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1786/2004 ze dne 14. října 2004, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 3274/93 o zamezení dodávek určitého zboží a služeb do Libye

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1787/2004 ze dne 15. října 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

8

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1788/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní ceny másla ve 150. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

10

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1789/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví maximální částka podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo ve 150. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2571/97

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1790/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka v 69. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 2799/1999

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1791/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví maximální podpora na zahuštěné máslo ve 322. dílčím nabídkovém řízení uskutečněném v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (EHS) č. 429/90

15

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1792/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena másla pro 6. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 2771/1999

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1793/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanovuje minimální prodejní cena sušeného odstředěného mléka pro 5. individuální veřejné nabídkové řízení, vyhlášené podle stálého veřejného nabídkového řízení, na které je odkazováno v nařízení (ES) č. 214/2001

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1794/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se v důsledku překročení zpracovatelského prahu v určitých členských státech snižuje pro hospodářský rok 2004/05 částka podpory pro producenty některých citrusových plodů

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1795/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 1995/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Alžírska a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1796/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžné odhady zásobování francouzských zámořských departementů pro odvětví obilovin a produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny a předběžné odhady zásobování Madeiry pro odvětví rostlinných olejů, produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků a vepřového masa

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1797/2004 ze dne 14. října 2004 o zákazu rybolovu mníka modrého plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

31

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1798/2004 ze dne 15. října 2004 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. prosince do 28. února 2005

32

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1799/2004 ze dne 15. října 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 16. říjen 2004

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1800/2004 ze dne 15. října 2004 o povolení na dobu deseti let doplňkové látky „Cycostat 66G“, která patří do skupiny kokcidiostatik a dalších léčebných látek, v krmivech ( 1 )

37

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný Postoj Rady 2004/698/SZBP ze dne 14. října 2004 o zrušení omezujících opatření proti Libyi

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top