Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:298:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 298, 23. září 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 298

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 47
23. září2004


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1654/2004 ze dne 22. září 2004 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1655/2004 ze dne 22. září 2004 určující pravidla pro přechod z volitelného regulačního systému, zavedeného článkem 4 nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, na povinný regulační systém, zavedený nařízením Rady (ES) č. 1782/2003

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1656/2004 ze dne 21. září 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

6

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1657/2004 ze dne 22. září 2004 o vydávání dovozních licencí na třtinový cukr v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1658/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného dohodami uzavřenými mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1659/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 pro některé produkty z vepřového masa v rámci režimu stanoveného nařízením Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1660/2004 ze dne 22. září 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v září 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. října do 31. prosince 2004

18

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

2004/649/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2004 o jmenování dvou britských členů a pěti britských náhradníků Výboru regionů

20

 

*

2004/650/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se s ohledem na přistoupení Malty mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
 ( 1 )

22

 

*

2004/651/ES:
Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externího auditora národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Banca d’Italia

23

 

*

2004/652/ES, Euratom:
Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 2004 o jmenování nového člena Komise Evropských společenství

24

 

 

Komise

 

*

2004/653/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 16. září 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/376/ES týkající se vývozu masokostní moučky savčího původu a příbuzných produktů z Portugalska (oznámeno pod číslem K(2004) 3463)
 ( 1 )

25

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top