EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:253:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 253, 18. července 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 253

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 66
18. července 2023


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2023/C 253/01

Směnné kurzy vůči euru – 17. července 2023

1

 

Evropský inspektor ochrany údajů

2023/C 253/02

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o pravidlech digitálního obchodu s Korejskou republikou a se Singapurem (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu)

2

2023/C 253/03

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k podpisu, uzavření a prozatímnímu provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu (2023–2027) (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu.)

4

2023/C 253/04

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předávání řízení v trestních věcech (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu)

6

2023/C 253/05

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/102/ES a (EU) 2017/1132, pokud jde o další rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese https://edps.europa.eu.)

8

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2023/C 253/06

Oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnou leteckou dopravou v souladu se závazky veřejné služby ( 1 )

10


 

V   Oznámení

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2023/C 253/07

Zveřejnění žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie, pokud jde o název v odvětví vína podle čl. 97 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

11

2023/C 253/08

Zveřejnění jednotného dokumentu změněného na základě schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

25

2023/C 253/09

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

27

2023/C 253/10

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

32


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top