EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:099:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 99, 1. března 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 99

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
1. března 2022


Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2021–2022
Dílčí zasedání od 5. do 8. července 2021
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Středa 7. července 2021

2022/C 99/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o bezpečnosti železnic a signalizaci: posouzení současného stavu zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) (2019/2191(INI))

2

2022/C 99/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o obchodních aspektech a důsledcích onemocnění COVID-19 (2020/2117(INI))

10

2022/C 99/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2020 (2020/2124(INI))

21

2022/C 99/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o kontrole finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019 (2020/2245(INI))

34

2022/C 99/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073421/01 – 2021/2759(RSP))

45

2022/C 99/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-81419-2 × DAS–44406–6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073422/01 – 2021/2760(RSP))

52

2022/C 99/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací 1507, MIR162, MON810 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073423/01 – 2021/2765(RSP))

59

2022/C 99/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt 11 (SYN-BTØ11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D073424/01 – 2021/2761(RSP))

66

2022/C 99/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019 (2020/2246(INI))

73

2022/C 99/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o dopadu mořských větrných elektráren a ostatních systémů výroby energie z obnovitelných zdrojů na odvětví rybolovu (2019/2158(INI))

88

2022/C 99/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o dialogu s občany a zapojení občanů do rozhodovacího procesu EU (2020/2201(INI))

96

2022/C 99/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o spolupráci mezi EU a NATO v rámci transatlantických vztahů (2020/2257(INI))

105

2022/C 99/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o stárnutí starého kontinentu: možnosti a výzvy spojené s politikou zaměřenou na stárnutí po roce 2020 (2020/2008(INI))

122

 

Čtvrtek 8. července 2021

2022/C 99/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o vytvoření pokynů pro uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU (2021/2071(INI))

146

2022/C 99/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv (unijní Magnitského zákon) (2021/2563(RSP))

152

2022/C 99/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o výroční zprávě o fungování schengenského prostoru (2019/2196(INI))

158

2022/C 99/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o novém EVP pro výzkum a inovace (2021/2524(RSP))

167

2022/C 99/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o případu Ahmadrezy Džalálího v Íránu (2021/2785(RSP))

175

2022/C 99/19

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o Hongkongu, zejména případu deníku Apple Daily (2021/2786(RSP))

178

2022/C 99/20

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o trestu smrti v Saudské Arábii, zejména případech Mustafy Hášima ad-Darvíše a Abdulláha al-Huwajtího (2021/2787(RSP))

185

2022/C 99/21

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o revizi makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a zvýšení demokratické odpovědnosti (2020/2075(INI))

191

2022/C 99/22

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o situaci v Nikaragui (2021/2777(RSP))

204

2022/C 99/23

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o potlačování opozice v Turecku, zejména Lidově demokratické strany (HDP) (2021/2788(RSP))

209

2022/C 99/24

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o vytvoření chráněných antarktických mořských oblastí a zachování biologické rozmanitosti Jižního oceánu (2021/2757(RSP))

214

2022/C 99/25

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku legislativních změn přijatých maďarským parlamentem (2021/2780(RSP))

218


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Středa 7. července 2021

2022/C 99/26

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o změnách článků 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 a přílohy V jednacího řádu Evropského parlamentu a o vložení nového článku 106a do jednacího řádu (2021/2048(REG))

226


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Úterý 6. července 2021

2022/C 99/27

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

234

2022/C 99/28

P9_TA(2021)0319
Používání technologií ke zpracování údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TC1-COD(2020)0259
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/… o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line

235

2022/C 99/29

P9_TA(2021)0320
Uznávání osvědčení třetích zemí ve vnitrozemské plavbě ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TC1-COD(2021)0039
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. července 2021 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí

236

2022/C 99/30

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2021 Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – zapsání přebytku za rozpočtový rok 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

237

2022/C 99/31

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))

239

2022/C 99/32

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unie (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))

240

2022/C 99/33

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))

241

2022/C 99/34

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

242

2022/C 99/35

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

244

 

Středa 7. července 2021

2022/C 99/36

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice (COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

245

2022/C 99/37

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD))

246

2022/C 99/38

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

247

2022/C 99/39

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

248

2022/C 99/40

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému (05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

249

2022/C 99/41

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely Vízového informačního systému (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

250

2022/C 99/42

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2021 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD))

251

 

Čtvrtek 8. července 2021

2022/C 99/43

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 8. července 2021 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (COM(2020)0725) – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

252

2022/C 99/44

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 8. července 2021 k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

313

2022/C 99/45

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. července 2021 o početním složení zvláštních výborů a vyšetřovacího výboru (2021/2802(RSO))

362


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top