EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:095:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 95, 28. února 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 95

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
28. února 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2022/C 95/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2022/C 95/02

Věc C-598/20: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 1. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Satversmes tiesa – Lotyšsko) – „Pilsētas zemes dienests“ AS („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Směrnice 2006/112/ES – Osvobození od daně – Článek 135 odst. 1 písm. l) a odst. 2 – Pacht nebo nájem nemovitého majetku – Vyloučení povinného pronájmu pozemku vlastníkům budov z osvobození od daně – Zásada daňové neutrality“)

2

2022/C 95/03

Věc C-602/20: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 17. listopadu 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – „AKZ – Burgas“ EOOD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Burgas („Řízení o předběžné otázce – Příspěvky na sociální zabezpečení – Vrácení chybně zaplacených příspěvků – Omezení úroků z vrácené částky – Vnitrostátní procesní autonomie – Zásada rovnocennosti – Zásada efektivity – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Zjevná nepřípustnost“)

2

2022/C 95/04

Věc C-647/20: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – XG v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Přímé daně – Zdanění kapitálových zisků z nemovitého majetku – Články 63, 64 a 65 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Vyšší zdanění kapitálových zisků z nemovitého majetku dosažených rezidenty třetích zemí“)

3

2022/C 95/05

Věc C-670/20: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Ráckevei Járásbíróság – Maďarsko) – EP, TA, FV, TB v. ERSTE Bank Hungary Zrt („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Smlouva o úvěru v cizí měně – Ujednání vystavující dlužníka kurzovému riziku – Článek 4 odst. 2 – Požadavky srozumitelnosti a transparentnosti – Neexistence vlivu prohlášení spotřebitele o tom, že si je plně vědom potenciálních rizik vyplývajících ze sjednání úvěru v cizí měně – Jasné a srozumitelné sepsání smluvního ujednání“)

4

2022/C 95/06

Věc C-224/21: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – VX v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Přímé daně – Zdanění kapitálových zisků z nemovitého majetku – Články 63 a 65 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Diskriminace – Vyšší daňové zatížení výnosů z nemovitého majetku dosažených nerezidenty – Volba zdanění stejným způsobem jako rezidenti“)

4

2022/C 95/07

Věc C-273/21: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. listopadu 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Budapest Környéki Törvényszék – Maďarsko – WD / Agrárminiszter („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Zemědělství – Společná zemědělská politika – Nařízení (ES) č. 1307/2013 – Režimy přímých podpor – Článek 4 odst. 1 písm. c) a e) – Článek 32 odst. 2 – Žádost o jednotné platby na plochu – Pojem ‚způsobilý hektar‘ – Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí jako letiště – Skutečné využívání k zemědělské činnosti“)

5

2022/C 95/08

Věc C-516/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 20. srpna 2021 – Finanzamt X v. Y

6

2022/C 95/09

Věc C-599/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2021 AM.VI. Srl, Quinam Limited, právní nástupkyní společnosti Fashioneast Sàrl, proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 14. července 2021 ve věci T-297/20, Fashioneast a AM.VI. v. EUIPO – Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

6

2022/C 95/10

Věc C-612/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 30. září 2021 – Gmina O. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

6

2022/C 95/11

Věc C-616/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 5. října 2021 – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej v. Gmina L.

7

2022/C 95/12

Věc C-618/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie (Polsko) dne 30. září 2021 – AR a další v. PK SA a další

7

2022/C 95/13

Věc C-628/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 11. října 2021 – TB

9

2022/C 95/14

Věc C-642/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bihor (Rumunsko) dne 18. října 2021 – P.C.H. v. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie

9

2022/C 95/15

Věc C-643/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bihor (Rumunsko) dne 18. října 2021 – F.O.L. v. Tribunalul Cluj

10

2022/C 95/16

Věc C-644/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bihor (Rumunsko) dne 18. října 2021 – M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (dříve T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I. v. Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

11

2022/C 95/17

Věc C-645/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bihor (Rumunsko) dne 21. října 2021 – C.C.C., C.R.R., U.D.M. v. Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

12

2022/C 95/18

Věc C-667/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 8. listopadu 2021 – ZQ v. Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

13

2022/C 95/19

Věc C-723/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Cottbus (Německo) dne 29. listopadu 2021 – Stadt Frankfurt (Oder) a FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH v. Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

14

2022/C 95/20

Věc C-750/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. prosince 2021 Pilatus Bank plc proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 24. září 2021 ve věci T-139/19, Pilatus Bank v. ECB

16

2022/C 95/21

Věc C-751/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 7. prosince 2021 – PJ v. Eurowings GmbH

17

2022/C 95/22

Věc C-753/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 8. prosince 2021 – Instrubel NV v. Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

18

2022/C 95/23

Věc C-754/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 8. prosince 2021 – Montana Management Inc. v. Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

19

2022/C 95/24

Věc C-772/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 14. prosince 2021 – UAB „Brink's Lithuania“ v. Lietuvos bankas

19

2022/C 95/25

Věc C-804/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 20. prosince 2021 – C a CD

20

 

Tribunál

2022/C 95/26

Věc T-209/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Gmina Kosakowo v. Komise („Státní podpory – Letištní infrastruktura – Veřejné finance poskytnuté obcemi Gdyně a Kosakowo na výstavbu letiště Gdyně-Kosakowo – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizuje její vrácení – Zvýhodnění – Zásada soukromého hospodářského subjektu v tržním hospodářství – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Narušení hospodářské soutěže – Vrácení – Povinnost uvést odůvodnění“)

21

2022/C 95/27

Věc T-263/15 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo v. Komise („Státní podpory – Letištní infrastruktury – Veřejné financování poskytnuté obcemi Gdyně a Kosakowo na výstavbu letiště Gdyně-Kosakowo – Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a protiprávní a nařizující její navrácení – Výhoda – Zásada soukromého subjektu v tržním hospodářství – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Narušení hospodářské soutěže – Vrácení – Zrušení rozhodnutí jeho autorem – Neexistence znovuzahájení formálního vyšetřovacího řízení – Procesní práva zúčastněných stran – Právo na obhajobu – Povinnost uvést odůvodnění“)

21

2022/C 95/28

Věc T-177/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – EKETA v. Komise („Rozhodčí doložka – Smlouva Ask-it uzavřená v rámci šestého rámcového programu – Způsobilé výdaje – Výzva k úhradě vydaná Komisí pro účely vymáhání záloh – Spolehlivost časových výkazů – Střet zájmů – Subdodávky“)

22

2022/C 95/29

Věc T-189/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – EKETA v. Komise („Rozhodčí doložka – Smlouva Humabio uzavřená v rámci šestého rámcového programu – Způsobilé výdaje – Výzva k úhradě vystavená Komisí za účelem vymáhání záloh – Spolehlivost časových výkazů – Střet zájmů“)

23

2022/C 95/30

Věc T-190/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – EKETA v. Komise („Rozhodčí doložka – Smlouva Cater uzavřená v rámci šestého rámcového programu – Způsobilé výdaje – Oznámení Komise o dluhu vystavené pro účely vymáhání záloh – Spolehlivost časových výkazů – Střet zájmů“)

23

2022/C 95/31

Spojené věci T-721/18 a T-81/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Apostolopoulou a Apostolopoulou Chrysanthaki v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost – Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci různých programů Unie – Porušení smluvních ujednání společností, která je příjemcem – Způsobilé výdaje – Vyšetřování vedené OLAF – Likvidace společnosti – Vymáhání od společníků uvedené společnosti – Výkon rozhodnutí – Tvrzení předložená zástupci Komise před vnitrostátními soudy – Identifikace žalované strany – Nedodržení formálních náležitostí – Částečná nepřípustnost – Dostatečně závažné porušení právní normy přiznávající práva jednotlivcům“)

24

2022/C 95/32

Věc T-158/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2021 – Breyer v. REA („Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014 – 2020) – Nařízení (EU) č. 1290/2013 – Dokumenty týkající se výzkumného projektu ‚iBorderCtrl: Inteligent Portable Border Control System‘ – Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetích osob – Částečné zamítnutí přístupu – Převažující veřejný zájem“)

24

2022/C 95/33

Věc T-703/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – DD v. FRA („Žaloba na náhradu škody – Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Zahájení správního vyšetřování – Článek 86 odst. 2 služebního řádu – Informační povinnost – Délka řízení – Přiměřená lhůta – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Důvěrnost správního vyšetřování – Povinnost jednat s náležitou péčí – Nemajetková újma – Příčinná souvislost“)

25

2022/C 95/34

Věc T-795/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – HB v. Komise („Veřejné zakázky na služby – Poskytování technických asistenčních služeb Vrchní justiční radě – Rozhodnutí o snížení ceny zakázky a o navrácení již vyplacených částek – Žaloba na neplatnost a na náhradu škody – Akt, který je součástí čistě smluvního rámce, od něhož je neoddělitelný – Neexistence rozhodčí doložky – Nepřípustnost – Neexistence nároků na náhradu škody oddělitelných od smlouvy“)

26

2022/C 95/35

Věc T-796/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – HB v. Komise („Veřejné zakázky na služby – Poskytování služeb technické pomoci ukrajinským orgánům – Rozhodnutí o snížení ceny zakázky a o vrácení již vyplacených částek – Žaloba na neplatnost a na náhradu škody – Akt přijatý v rámci čistě smluvního rámce, jehož je nedílnou součástí – Absence rozhodčí doložky – Nepřípustnost – Absence aspektů újmy oddělitelných od smlouvy“)

27

2022/C 95/36

Věc T-870/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Worldwide Spirits Supply v. EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie CLEOPATRA QUEEN – Starší národní slovní ochranná známka CLEOPATRA MELFINCO – Články 15 a 57 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní články 18 a 64 nařízení (EU) 2017/1001] – Důkaz užívání starší ochranné známky – Prohlášení neplatnosti“)

27

2022/C 95/37

Věc T-6/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Dr. Spiller v. EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Alpenrausch Dr. Spiller – Starší slovní ochranná známka Evropské unie RAUSCH – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

28

2022/C 95/38

Věc T-369/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – EFFAS v. EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CEFA Certified European Financial Analyst – Starší slovní ochranná známka Evropské unie CFA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

29

2022/C 95/39

Věc T-381/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Datax v. REA („Rozhodčí doložka – Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) – Grantové dohody HELP a GreenNets – Vyšetřování úřadu OLAF – Náklady na zaměstnance – Důkazní břemeno – Spolehlivost časových výkazů – Nezpůsobilost nákladů vykázaných příjemcem – Žádost o vrácení – Oznámení o dluhu – Promlčení – Přiměřená lhůta – Přiměřenost“)

29

2022/C 95/40

Věc T-549/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Magic Box Int. Toys v. EUIPO – KMA Concepts (SUPERZINGS) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie SUPERZINGS – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka ZiNG – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

30

2022/C 95/41

Věc T-587/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – MO v. Rada („Veřejná služba – Úředníci – Přeřazení z úřední povinnosti – Hodnocený rok 2019 – Právo být vyslechnut – Odpovědnost“)

30

2022/C 95/42

Věc T-598/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Skechers USA v. EUIPO – (ARCH FIT) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ARCH FIT – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001“)

31

2022/C 95/43

Věc T-699/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Fashion Energy v. EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie 1st AMERICAN – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie zobrazující orla či jiného dravého ptáka – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Podobnost označení po fonetické stránce – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Článek 72 odst. 6 nařízení 2017/1001 – Článek 94 odst. 1 nařízení 2017/1001“)

32

2022/C 95/44

Věc T-159/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Bustos v. EUIPO – Bicicletas Monty (motwi) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie motwi – Starší národní slovní ochranná známka MONTY – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

32

2022/C 95/45

Věc T-194/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Fidia farmaceutici v. EUIPO – Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Obrazový mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka HYALOSTEL ONE – Starší slovní ochranná známka Evropské unie HYALISTIL a starší obrazová ochranná známka Evropské unie HyalOne – Starší mezinárodní slovní ochranná známka HYALO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Povinnost uvést odůvodnění“)

33

2022/C 95/46

Věc T-195/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. prosince 2021 – Klymenko v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Ponechání žalobcova jména na seznamu – Povinnost Rady ověřit, zda bylo rozhodnutí orgánu třetího státu přijato při dodržení práv na obhajobu a na účinnou soudní ochranu“)

34

2022/C 95/47

Věc T-495/14: Usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2021 – Theodorakis a Theodoraki v. Rada („Mimosmluvní odpovědnost – Hospodářská a měnová politika – Program podpory stability pro Kypr – Prohlášení Euroskupiny ze dne 16. a 25. března 2013 týkající se Kypru – Prohlášení předsedy Euroskupiny ze dne 21. března 2013 týkající se Kypru – Chybné označení žalované – Zjevná nepřípustnost“)

34

2022/C 95/48

Věc T-496/14: Usnesení Tribunálu ze dne 17. prosince 2021 – Berry Investments v. Rada („Mimosmluvní odpovědnost – Hospodářská a měnová politika – Program na podporu stability Kypru – Prohlášení Euroskupiny ze dne 16. a 25. března 2013 týkající se Kypru – Prohlášení předsedy Euroskupiny ze dne 21 března 2013 týkající se Kypru – Chybné označení žalované – Zjevná nepřípustnost“)

35

2022/C 95/49

Věc T-355/19 INTP: Usnesení Tribunálu ze dne 30. listopadu 2021 – CE v. Výbor regionů („Řízení – Výklad rozsudku – Nepřípustnost“)

36

2022/C 95/50

Věc T-620/20: Usnesení Tribunálu ze dne 8. prosince 2021 – Alessio a další v. ECB („Žaloba na neplatnost – Hospodářská a měnové unie – Bankovní unie – Ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí – Opatření včasné intervence – Rozhodnutí ECB zavést dočasnou správu nad Banca Carige – Následná rozhodnutí o prodloužení – Lhůta k podání žaloby – Opožděnost – Nepřípustnost“)

36

2022/C 95/51

Věc T-303/21: Usnesení Tribunálu ze dne 2. prosince 2021 – FC v. EASO („Žaloba na neplatnost – Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Disciplinární řízení – Žádosti o přerušení řízení – Předvolání na slyšení k disciplinární komisi – Odložení data slyšení – Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení – Předčasně podaná žaloba – Zjevná nepřípustnost“)

37

2022/C 95/52

Věc T-722/21 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. prosince 2021 – D’Amato a další v. Parlament („Řízení o předběžných opatřeních – Poslanci Parlamentu – Podmínky přístupu do budov Parlamentu v jeho třech pracovních místech v souvislosti se zdravotní krizí – Návrh na odklad vykonatelnosti – Neexistence naléhavosti“)

37

2022/C 95/53

Věc T-723/21 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. prosince 2021 – Rooken a další v. Parlament („Řízení o předběžných opatřeních – Poslanci Parlamentu – Podmínky přístupu do budov Parlamentu v jeho třech pracovních místech v souvislosti se zdravotní krizí – Návrh na odklad vykonatelnosti – Neexistence naléhavosti“)

38

2022/C 95/54

Věc T-724/21 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. prosince 2021 – IL a další v. Parlament („Řízení o předběžných opatřeních – Veřejná služba – Podmínky přístupu do budov Parlamentu v jeho třech pracovních místech v souvislosti se zdravotní krizí – Návrh na odklad vykonatelnosti – Neexistence naléhavosti“)

38

2022/C 95/55

Věc T-764/21: Žaloba podaná dne 8. prosince 2021 – Atesos medical a další v. Komise

39

2022/C 95/56

Věc T-780/21: Žaloba podaná dne 14. prosince 2021 – Lila Rossa Engros v. EUIPO (LiLAC)

40

2022/C 95/57

Věc T-16/22: Žaloba podaná dne 10. ledna 2022 – NV v. EIB

40

2022/C 95/58

Věc T-19/22: Žaloba podaná dne 11. ledna 2022 – Piaggio & C. v. EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry (Tvar skútru)

41

2022/C 95/59

Věc T-20/22: Žaloba podaná dne 12. ledna 2022 – NW v. Komise

42

2022/C 95/60

Věc T-21/22: Žaloba podaná dne 12. ledna 2022 – NY v. Komise

43

2022/C 95/61

Věc T-23/22: Žaloba podaná dne 11. ledna 2022 – Grail v. Komise

43

2022/C 95/62

Věc T-25/22: Žaloba podaná dne 17. ledna 2022 – Canai Technology v. EUIPO – WE Brand (HE&ME)

44

2022/C 95/63

Věc T-848/19: Usnesení Tribunálu ze dne 20. prosince 2021 – HS v. Komise

45

2022/C 95/64

Věc T-765/20: Usnesení Tribunálu ze dne 16. prosince 2021 – The Floow v. Komise

45

2022/C 95/65

Věc T-46/21: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2021 – El Corte Inglés v. EUIPO – Yajun (PREMILITY)

45

2022/C 95/66

Věc T-519/21: Usnesení Tribunálu ze dne 8. prosince 2021 – VY v. Komise

46


CS

 

Top