EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 64, 7. února 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 64

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
7. února 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2022/C 64/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2022/C 64/02

Věc C-375/20: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 13. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalsko) – Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA – Sucursal em Portugal, dříve Liberty Seguros SA v. DR („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel – Směrnice 2009/103/ES – Pojistná smlouva uzavřená na základě nepravdivých prohlášení – Mezinárodní přeprava osob a zboží bez povolení – Neplatnost pojistné smlouvy – Možnost namítat neplatnost vůči poškozeným třetím osobám a subjektu pověřenému odškodněním poškozených“)

2

2022/C 64/03

Věc C-583/20: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria – Maďarsko) – EuroChem Agro Hungary Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 273 – Boj proti podvodům – Ohlašovací povinnost týkající se přepravy zboží – Systém elektronické kontroly silniční nákladní dopravy – Sankční režim platný pro rizikové poplatníky – Proporcionalita“)

3

2022/C 64/04

Věc C-691/20: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho – Portugalsko) – B v. O, P, OP, G, N („Řízení o předběžné otázce – Právo Evropské unie – Zásady – Článek 18 SFEU – Rovné zacházení – Diskriminace na základě státní příslušnosti – Zákaz – Článek 49 SFEU – Svoboda usazování – Společná a nerozdílná odpovědnost společností, které jsou součástí jedné skupiny, za pohledávky vyplývající z pracovní smlouvy uzavřené jednou z těchto společností – Právní úpravou dotyčného členského státu stanovené vyloučení společností se sídlem v jiném členském státě“)

3

2022/C 64/05

Věc C-87/21: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – NSV, NM v. BT („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Oblast působnosti – Článek 1 odst. 2 – Smluvní ujednání, která odrážejí závazné právní nebo správní předpisy – Smlouvy o úvěru vyjádřené v cizí měně – Ujednání týkající se kurzového rizika přebírající doplňkové pravidlo vnitrostátního práva – Tvrzené nesplnění povinnosti informování náležející bankovní instituci poskytující úvěr – Požadavek dobré víry – Přezkum, který musí vnitrostátní soud provést s ohledem na čl. 1 odst. 2 směrnice 93/13 přednostně“)

4

2022/C 64/06

Věc C-316/21: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 6. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Belgie) – Monument Vandekerckhove NV v. Stad Gent („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Směrnice 2014/24/EU – Průběh řízení – Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek – Článek 63 – Uchazeč, který ke splnění požadavků zadavatele využije kapacity jiného subjektu – Nedodržení podmínek týkajících se technické a odborné způsobilosti uchazeče subjektem, jehož služby hodlá uchazeč využít – Povinnost umožnit uvedenému uchazeči nahradit uvedený subjekt – Zásada proporcionality“)

5

2022/C 64/07

Věc C-193/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. března 2021 RY proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. ledna 2021 ve věci T-824/19, RY v. Komise

5

2022/C 64/08

Věc C-382/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. června 2021 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 14. dubna 2021 ve věci T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

6

2022/C 64/09

Věc C-387/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. června 2021 Asolo LTD a WeMO Brands BV proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 28. dubna 2021 ve věci T-509/19, Asolo v. EUIPO

7

2022/C 64/10

Věc C-473/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. srpna 2021 Franz Schröder GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 2. června 2021 ve věci T-854/19, Franz Schröder v. EUIPO

7

2022/C 64/11

Věc C-474/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. srpna 2021 Franz Schröder GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 2. června 2021 ve věci T-855/19, Franz Schröder v. EUIPO

7

2022/C 64/12

Věc C-475/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. srpna 2021 Franz Schröder GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 2. června 2021 ve věci T-856/19, Franz Schröder v. EUIPO

8

2022/C 64/13

Věc C-520/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polsko) dne 24. srpna 2021 – A. S. v. Bank M. SA

8

2022/C 64/14

Věc C-523/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. srpna 2021 Innovative Cosmetic Concepts LLC proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. června 2021 ve věci T-196/20, Chanel v. EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

9

2022/C 64/15

Věc C-537/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. srpna 2021 PL proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 16. června 2021 ve věci T-586/19, PL v. Komise

9

2022/C 64/16

Věc C-582/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okregowym Warszawa-Praga w Warszawie (Polsko) dne 17. září 2021 – FY v. Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Věc C-589/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. září 2021 Abitron Germany GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 14. července 2021 ve věci T-75/20, Abitron Germany GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

11

2022/C 64/18

Věc C-619/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. října 2021 Cora proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 20. července 2021 ve věci T-500/19, Coravin v. EUIPO – Cora (CORAVIN)

11

2022/C 64/19

Věc C-632/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Španělsko) dne 14. října 2021 – JF a NS v. Diamond Resorts Europe Limited (Sucursal en España), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. a Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Věc C-635/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Bremen (Německo) dne 15. října 2021 – LB GmbH v. Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Věc C-640/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Cluj (Rumunsko) dne 19. října 2021 – SC Zes Zollner Electronic SRL v. Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Věc C-654/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Warszawie (Polsko) dne 28. října 2021 – LM v. KP

14

2022/C 64/23

Věc C-664/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 5. listopadu 2021 – NEC PLUS ULTRA COSMETISC AG v. Republika Slovinsko

14

2022/C 64/24

Věc C-669/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugalsko) dne 9. listopadu 2021 – Gencoal S.A. v. Conceito Norte – Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Věc C-670/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 9. listopadu 2021 – BA v. Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Věc C-687/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hagen (Německo) dne 16. listopadu 2021 – BL v. Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Věc C-689/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 16. listopadu 2021 – X v. Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Věc C-691/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 18. listopadu 2021 – Cafpi SA a Aviva assurances SA v. Enedis SA

18

2022/C 64/29

Věc C-702/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2021 proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 15. září 2021 ve spojených věcech T-337/18 a T-347/18, Laboratoire Pareva a Biotech3D v. Komise

18

2022/C 64/30

Věc C-705/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Győri Ítélőtábla (Maďarsko) dne 23. listopadu 2021 – MJ v. AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Věc C-707/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 24. listopadu 2021 – Recamier SA v. BR

20

2022/C 64/32

Věc C-711/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 25. listopadu 2021 – XXX v. État belge, zastoupený Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/33

Věc C-712/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 25. listopadu 2021 – XXX v. État belge, zastoupený Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/34

Věc C-719/21: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2021 Frédéricem Jouvinem proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 26. dubna 2021 ve věci T-472/20, AJ II, Jouvin v. Komise

22

2022/C 64/35

Věc C-726/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Županijski sud u Puli-Pola (Chorvatsko) dne 30. listopadu 2021 – trestní řízení proti GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. v likvidaciji

23

2022/C 64/36

Věc C-742/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. listopadu 2021 Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jeanem Derosièrem, Fabienem Hagnerém a dalšími proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 15. září 2021 ve věci T-777/19, CAPA a další v. Komise

24

2022/C 64/37

Věc C-757/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. prosince 2021 Nichicon Corporation proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 29. září 2021 ve věci T-342/18, Nichicon Corporation v. Komise

25

2022/C 64/38

Věc C-759/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. prosince 2021 Nippon Chemi-Con Corporation proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 29. září 2021 ve věci T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation v. Komise

26

2022/C 64/39

Věc C-366/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sofiyski rayonen sad – Bulharsko) – „BOSOLAR“ EOOD v. „CHEZ ELEKTRO BULGARIA“ AD, za účasti: „NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA“ EAD

28

2022/C 64/40

Věc C-136/21: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. října 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Constitucional – Portugalsko) – Autoridade Tributária e Aduaneira v. VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Tribunál

2022/C 64/41

Věc T-751/21: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2021 – EMS Electro Medical Systems v. EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Věc T-762/21: Žaloba podaná dne 8. prosince 2021 – C&C IP UK v. EUIPO – Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Věc T-766/21: Žaloba podaná dne 9. prosince 2021 – Daw v. EUIPO – Sapa Building Systems (alpina)

30

2022/C 64/44

Věc T-776/21: Žaloba podaná dne 14. prosince 2021 – Gameageventures v. EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


CS

 

Top