EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:398:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 398, 1. října 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 398

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
1. října 2021


Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2021/C 398/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 )

1

2021/C 398/02

Sdělení podle čl. 34 odst. 7 písm. a) bodu iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ohledně rozhodnutí týkajících se závazných informací přijatých celními orgány členských států o sazebním zařazení zboží do celní nomenklatury

2

2021/C 398/03

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10452 – CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) ( 1 )

4

2021/C 398/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10229 – Allianz/Aviva Italia) ( 1 )

5

2021/C 398/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10334 – BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) ( 1 )

6


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2021/C 398/06

Směnné kurzy vůči euru — 30. září 2021

7

2021/C 398/07

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení ze zasedání dne 15. dubna 2021 v souvislosti s návrhem rozhodnutí ve věci AT.40330 – Železniční nákladní doprava — Zpravodaj: Lucembursko

8

2021/C 398/08

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení — Věc AT.40330 – Železniční nákladní doprava

9

2021/C 398/09

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2021 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (Věc AT.40330 – Rail cargo) (oznámeno pod číslem C(2021)2521 final)

10

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2021/C 398/10

Oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství — Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby ( 1 )

15


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Evropská komise

2021/C 398/11

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření

16

2021/C 398/12

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antisubvenčních opatření

18

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2021/C 398/13

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10486 – CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

19

2021/C 398/14

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10443 – Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

21

2021/C 398/15

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10314 – Vinci/Energía y Servicios DINSA II) ( 1 )

23

2021/C 398/16

Sdělení Komise zveřejněné v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ve věci AT.40305 - Network Sharing - Czech Republic

24

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2021/C 398/17

Zveřejnění jednotného dokumentu uvedeného v čl. 94 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína

28

2021/C 398/18

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

36

2021/C 398/19

Zveřejnění žádosti o zápis názvu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

40


 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

 

Top